Bestyrelsen

Den nuværende bestyrelse:

Formand:

Jørgen Dann

Søholmparken 4

4200 Slagelse

Mobil: 20210576

e-mail: jdann@stofanet.dk

Primære funktioner:

Klubbens formand

Skrive nyhedsbreve

Tilmelding arrangementer

Kontakt til Liselund

Kasserer:

Søren Kærn

Egholmvej 7

4220 Korsør

Mobil: 21784937

e-mail: sogkkaern@gmail.com

Primære funktioner:

Kasserer og regnskab

Medlemskartotek

Ind- og udmeldelser

Bestyrelsesmedlem:

Bertel Erichsen

Klostergade 41 2 th

4200 Slagelse

Mobil: 29622009

e-mail: be@berevision.dk

Primære funktioner:

Webmaster

Kontakt til sponsorer

Vedligeholde Facebookprofil

Bestyrelsesmedlem:

Rita Rasmussen

Fruegade 35C

4200 Slagelse

Mobil: 60705336

e-mail: ritara26@gmail.com

Ad Hoc-opgaver

Lotteri m.m.

Hele Vestsjællands Jazzklub


Vi afholder vores jazzaftener på Liselund Møde- og Kursussted, Slotsallén 44, 4200 Slagelse


Slagelse Jazzklub, Søholmparken 4, 4200 Slagelse - CVR 32624170 - mobil: 20210576 - e-mail: jdann@stofanet.dk