Vore sponsorer

Hovedsponsor:

Koncertsponsorer:

Sponsorer til lotteri:

Navne på vore sponsorer vil blive offentliggjort, når vi har haft lejlighed til at rette henvendelse til hidtige og nye sponsorer


Som et nyt tiltag vil bestyrelsen bestræbe sig på at skaffe øremærket sponsorstøtte til hver planlagt koncert, idet alle arrangementer på Lillelund starter med en udgift på ca. 3.600 kr. En udgift vi gerne ser nedbragt via sponsorstøtte.


Så er der medlemmer, der har forslag til sponsoremner, er vi åbne over for forslag.

Hele Vestsjællands Jazzklub


Vi afholder vores jazzaftener på Liselund Møde- og Kursussted, Slotsallén 44, 4200 Slagelse


Slagelse Jazzklub, Søholmparken 4, 4200 Slagelse - CVR 32624170 - mobil: 20210576 - e-mail: jdann@stofanet.dk