Bestyrelsen

Den nuværende bestyrelse:

Formand:

Jørgen Dann

Søholmparken 4

4200 Slagelse

Mobil: 20210576

e-mail: jdann@stofanet.dk

Primære funktioner:

Klubbens formand

Skrive nyhedsbreve

Tilmelding arrangementer

Kontakt til SBI's Klubhus

Næstformand:

Bertel Erichsen

Frugthaven 34

4200 Slagelse

Mobil: 29622009

e-mail: be@berevision.dk

Primære funktioner:

Webmaster

Kontakt til sponsorer

Vedligeholde Facebookprofil

Kasserer:

Søren Kærn

Egholmvej 7

4220 Korsør

Mobil: 21784937

e-mail: sogkkaern@gmail.com

Primære funktioner:

Kasserer og regnskab

Medlemskartotek

Ind- og udmeldelser

Bestyrelsesmedlem:

Jens Gade Larsen

Næstved Landevej 105

4220 Skælskør

Mobil: 60240576

e-mail: j.gadelarsen@gmail.com