Medlemsinformation

Medlemsinformation


Vi nærmer os hastigt afslutningen på sæsonen 2019/2020.


Vi har et foredrag søndag den 16/2 2020 med Jens Sølund og i forlængelse heraf, en koncert med Tribute To Papa Bue, fredag den 28/2 2020, som afslutning på sæsonen - der heldigvis ser ud til at slutte med et positivt resultat, god medlemtilgang, som er væsentlige faktorer for klubbens fortsatte trivsel.


Vi har arbejdet med at forbedre vores hjemmeside, som gør det lettere at blive medlem, ligesom vi har gjort det muligt at tilmelde sig klubbens arrange- menter. 


Ønsker du at blive medlem kan du trykke her ØNSKER AT BLIVE MEDLEM og en side med en formular dukker op. Udfyld den med navn, adresse, mobil nr, og e-mailadresse og du vil modtage faktura på første års kontingent på kr. 150.00.


Ønsker du til tilmelde dig til spisning kan du tryk-

ke her ØNSKER AT TILMELDE MIG SPISNING og en side med tilmeldingsformular dukker op. Udfyld den med arrangementsdato, dit navn, mobil nr., e-mailadresse. Tilmelder du flere kan de øvrige navne skrives i det nederste felt. 


For at undgå kø ved indgangen, når der skal betales for mad og entre, kan I med fordel benytte MobilPay, som er gjort let ved at benytte klubbens QR-kode, så du bare kan nøjes med at indtaste beløbet og godkend-funktionen på mobilen.


Madpriser/entre.

I sæsonen 2019/2020 gælder følgende priser:


Spisning og entre for medlemmer kr. 310 pr. medlem


Spisning og entre for ikke medlemmer kr. 370.


Entre for medlemmer kr. 140 pr. medlem.


Entre for ikke-medlemmer kr. 200.


OBS! BLIVER DET NØDVENDIGT AT MELDE FRA TIL SPISNING EFTER TILMELDINGSFRISTENS UDLØB HÆFTER DU FOR KUVERTEN IKKE ENTRE OG DU VIL MODTAGE EN OPKRÆVNING PÅ BELØBET.


Medlemskort


Vi har indført mulighed for at få udleveret medlemskort, hvis du f. eks. er interesseret i at benytte muligheden for at besøge andre jazzklubber, til medlemspris, som er tilmeldt All That Jazz. Du får dit medlems kort enten ved næste arrangement eller du kan kontakte Jørgen Dann på mobil 20 21 05 76All That Jazz

Som medlem af Slagelse Jazzklub er du automatisk også medlem af paraplyorganisationen "All That Jazz",  som består af en række jazzklubber landet over. Du kan komme til alle klubbernes arrangementer til medlemspris. Endnu en fordel ved at være medlem af Slagelse Jazzklub.


Hvis du har lyst til at kikke på hvad der sker resten af 2019 i de forskellige jazzklubber kan du klikke på nedenstående link og se hvilke klubber, der deltager i samarbejdet og hvad der er på plakaten.

Hele Vestsjællands Jazzklub


Vi afholder vores jazzaftener på Liselund Møde- og Kursussted, Slotsallén 44, 4200 Slagelse.


Klubben deltager i samarbejdet med ALL THAT JAZZ og som medlem af Slagelse Jazzklub vil du kunne opleve jazarrangementer der, til medlemsentre. Du kan se hvad der sker i det ganske "Jazzland" på nedenstående link


http://www.all-that-jazz.dk/Kalender/1.%20halvaar%202011.htm


Slagelse Jazzklub, Søholmparken 4, 4200 Slagelse - CVR 32624170 - mobil: 20210576 - e-mail: jdann@stofanet.dk   - Hjemmeside: www.slagelsejazzklub.dk